เข้าเว็บไซต์โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์

PreO-Net

:::: ประชาสัมพันธ์ ::::  กำหนดการ ปิดภาคเรียนวัน 5 ต.ค. 2561 และเปิดภาคเรียนวันที่ 22 ต.ค. 2561  ::::

www.google.co.th สพม.28 SMSS ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กสศ.)
ทะเบียนวัดผล SGS (ครู) ผลการเรียนออนไลน์ e-MESystem Tranining OBEC
SK Cloud NISPA CATAS TEPE Online
ภ.ง.ด. 91 facebook ทีวีออนไลน์ www.youtube.com
SESA QuiverVision www.obecmail.org e-Donation (ระบบบริจาคอิเล็คทรอนิกส์)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร hp REVEAL กบข. สพฐ.
ประชุมวิชาการระดับชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ) มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 199 หมู่ 1 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ :: 045-979874 Fax :: 045-979874 (อัตโนมัติเมื่อสิ้นสัญญาณเสียงครั้งที่ 5)
E-mail ::
skp@srikaew.ac.th  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของโรงเรียน :: 0994000352573  รหัส SMIS :: 35022012   รหัส OBEC :: 1035430419

Webmaster :: KruHala        E-mail ::webmaster@srikaew.ac.th       Tel :: 09-73347300        ID Line :: hs3roh